logo

درباره ما

مجموعه ماهورا با همکاری موسسه خدمات مالی و حسابداری ستایش تراز آسیا و تعاونی مائده گستر شفق بوجود آمده تا گامی موثر در بهبود ارائه خدمات و کالا به مشتریان بردارد . در این راستا این مجموعه تمام سعی خود را برای رسیدن به این هدف را انجام خواهد داد