logo

قوانین خدمات

سند ارائه شده ی زیر، شرایط خدمات و سیاست های حریم شخصی ما را تشریح می کند .

 

کاربر گرامی، با توجه به اینکه تمامی خدمات ارائه شده در مجموعه ی ماهورا تابع قوانین مطروح در این بخش است، مطالعه ی آن پیش از استفاده از خدمات الزامی بوده و ثبت نام در این مجموعه به معنای پذیرش این شرایط و قبول کلیه ی قوانین از طرف شما می باشد.

قواعد عمومی

1- تعاریف و اصطلاحات

در قرارداد حاضر الفاظ زیر دارای معانی مشروح هستند :

1-1 ماهورا : مجموعه نرم افزارهای ماهورا شامل اپلیکیشن ماهورا ، ماهورای متخصص وکارگزار ماهورا وکلیه ی نرم افزارهای وابسته به آن.

1-2 کاربر : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در مجموعه ی ماهورا ثبت نام نماید. این فرد می تواند اعم از مشتری و متخصص باشد.

1-3 مشتری : کاربری که متقاضی خدمات ماهورا است.

1-4 متخصص : عبارت است از کاربری که به عنوان متخصص در ماهورا ثبت نام کرده و پس از طی مراحل مصاحبه ودوره ی آموزشی، به طور رسمی همکاری خود را با ماهورا آغاز کرده باشد.

1-5 خدمات : هرگونه خدمتی که توسط متخصصان به مشتری ارائه گردد.

1-6 خدمات ماهورا : خدماتی که ماهورا در راستای ارتباط مشتری ومتخصص ارائه می دهد.

1-7 حساب کاربری : شامل صفحه ی شخصی، نام کاربری و سابقه ی فعالیت کاربر، که پس از ثبت نام در اپلیکیشن ماهورا در اختیار کاربر قرار می گیرد.

1-8 اعتبار : مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود جهت استفاده از خدمات ماهورا دارند.

1-9 اطلاعات محرمانه : اطلاعاتی که توسط کاربران مشتری ومتخصص در اختیار ماهورا قرار داده می شود مانند شماره تماس، اقامتگاه، پست الکترونیکی وغیره .

2- خدمات و سرویس ها

2-1 ماهورا مستقیما هیچ گونه خدماتی ارائه نمی نماید، بلکه تنها ایجاد کننده ی ارتباطی بین مشتری و متخصصان جهت تسهیل در ارائه و دریافت خدمات است. بدین معنا که متخصص میان پذیرش درخواست خدمات یا رد آن مخیر است و مشتری نیز پس از ارسال درخواست خدمت و مشخص شدن متخصص می تواند از درخواست خود انصراف دهد. بدین وصف، هر سفارشی که در قالب ماهورا انجام می گردد یک قرارداد مستقل مابین متخصص و مشتری بوده و خدمات ماهورا تنها زمینه ساز انعقاد این قرارداد میان مشتری و متخصص است.

2-2 ماهورا با پیگیری های مداوم و نظارت کامل بر نظرات مشتریان در خصوص خدمات ارائه شده ، سعی در فراهم ساختن بستری شفاف و سرعت بخشیدن وتسهیل سفارش گذاری دارد. لیکن باید درنظر داشت، با توجه به نسبی بودن مفهوم کیفیت و مجزا بودن قرارداد مشتری با متخصص از توافقات ماهورا با کاربران، ماهورا هیچ گونه مسئولیتی – اعم از مدنی وکیفری – در قبال نوع و میزان کیفیت خدمات ارائه شده و وقایع و مشکلات احتمالی آتی آن، در مقابل کاربران و اشخاص ثالث نخواهد داشت.

2-3 خدمات ماهورا شامل ارائه ی سهولت سفارش گذاری، پیشنهاد متخصصان خوش نام، ایجاد امکان مقایسه ی قیمت های پیشنهادی و شفافیت قیمت خواهد بود.

2-4 ماهورا همواره در تلاش برای بهبود بخشی از خدمات خود وجلب رضایت کاربران است. در همین راستا ممکن است ویژگی ها یا عملکردهایی را اضافه یا حذف کند، یا محدودیت ها را کاهش یا افزایش دهد وهمچنین ممکن است یکی از سرویس ها را به طور کال متوقف کرده یا به حالت تعلیق درآورد. لذا ادامه ی استفاده ی کاربر از خدمات ماهورا به معنای پذیرش این تغییرات خواهد بود.

3- امور مالی

3-1 دانلود، نصب و ثبت نام در نرم افزارهای ماهورا رایگان است و هزینه ای که محاسبه و از مشتری دریافت میگردد، تنها مشتمل بر بهای خدمات ارائه شده توسط متخصص می باشد. بدیهی است فراهم آوردن ملزومات این استفاده از جمله اینترنت مورد نیاز و سیستم های الکترونیکی هوشمند تماما به عهده ی کاربر خواهد بود.

3-2 محاسبه ی هزینه بر اساس فهرست بهای توافق شده ی مشتری ومتخصص خواهد بود. بدین معنا که سفارش مشتری همراه با فهرست بهای قیمت های پیشنهادی ماهورا که بر اساس عرف بازار محاسبه شده است، برای متخصص ارسال می گردد. متخصصین می توانند با توجه به شرایط خود این قیمت را کاهش یا افزایش داده و پیشنهاد قیمت خود را برای مشتری ارسال نمایند. مشتری پس از مشاهده ی 3 تا 5 پیشنهاد قیمت، بسته به نوع سرویس و قیاس امتیاز متخصصین و قیمت ها، از بین این متخصصان انتخاب می نماید. پس از انتخاب مشتری فهرست بهای پیشنهادی متخصص قطعی شده و محاسبات براساس آن صورت خواهد پذیرفت. در این حالت، مشتری و متخصص، حق هر گونه اعمال تغییر و اعتراض در این خصوص، ولو به استناد خیارات را از خود سلب و اسقاط می نمایند. لازم به ذکر است، قطعی بودن قیمت ها منوط به نهایی شدن سفارش وانتخاب متخصص مورد نظر در نرم افزار ماهورا است. در صورتی که مراحل سفارش طی شده اما نهایی کردن آن معلق بماند سفارش قابل انجام و پیگیری نخواهد بود.

3-3 پس از انجام هر سرویس متخصص ملزم به تنظیم فاکتور بر اساس فهرست بهای توافق شده در سفارش می باشد. لذا مشتری تنها موظف به پرداخت اجرت فاکتورشده بوده و کلیه ی پرداخت های خارج از چهارچوب فاکتور از جمله انعام و غیره اختیاری بوده و از حمایت ماهورا خارج است. لازم به ذکر است هزینه ی کالاهای مصرفی خریداری شده برای ارائه ی سرویس توسط متخصص، باید به طور جداگانه ومطابق با فاکتور پرداخت گردد.

3-4 در صورت اشتباه مشتری در ارائه ی اطلاعات هنگام سفارش گذاری، خدمات دهنده می پذیرد که قبل از انجام خدمت ابتدا این موضوع را به مشتری متذکر گردد و از درخواست مابه التفاوت جداگانه از مشتری بدون هماهنگی جدا خودداری نماید.در این حالت، هریک از مشتری و متخصص قادر به رد درخواست بوده و در این حالت مشتری تنها موظف به پرداخت هزینه ی لغو که توسط ماهورا تعیین شده خواهد بود.

تبصره : اگر متخصص بدون اطلاع به ماهورا یا مشتری اقدام به ارائه ی خدمات با هزینه ی بالاتر نماید، اماره بر رضایت وی بر توافق سابق داشته، حق دریافت هرگونه مابه التفاوت را از خود سلب می نماید.

3-5 کاربر می پذیرد امکان استرداد هزینه هایی که کاربر به متخصص می پردازد وجود ندارد.

3-6 پرداخت هزینه سرویس فقط از طریق روش هایی که توسط ماهورا مشخص می شود، می تواند صورت گیرد. این روش ها عبارتند از پرداخت اعتباری از داخل برنامه موبایل، پرداخت اینترنتی برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به متخصص.

۳-۷ کاربر می پذیرد هزینه سرویس ارائه شده ممکن است بسته به ویژگی های سرویس ارائه شده از جمله نوع سرویس، زمان سرویس، مکان سرویس یا عوامل دیگر متغیر باشد.

۳-۸ کاربر می پذیرد که باید هزینه خدمت را مستقل از هرگونه مشکلی که ممکن است در برنامه ماهورا جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامه ماهورا یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکه تلفن همراه امکان پرداخت از طریق اپلیکیشن فراهم نشود مشتری همچنان موظف به پرداخت هزینه خدمت خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی مشتری با دفتر شرکت ماهورا یا روش های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که مشتری به هر دلیلی از جمله مشکلات اپلیکیشن پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ خدمت را از اعتبار کاربر در ماهورا کسر کند.

۳-۹ کاربر می پذیرد هیچوقت درخواست ماهورا را ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از سرویس ماهورا را داشته باشد. کاربر (مشتری) اگر پس از ارسال درخواست سفارش و پذیرش درخواست توسط یک متخصص، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان محل انجام خدمت در زمان مشخص حضور پیدا نکند و کاربر (متخصص) اگر پس از قبول یک درخواست، درخواست را لغو کند یا پس از پذیرش درخواست در مکان مشخص شده به عنوان محل انجام خدمت حضور پیدا نکند شرکت می تواند بعلت عدم رعایت مقررات ماهورا که منجر به عدم رعایت شهرت و اعتبار کاری او خواهد شد ، هزینه ای به تشخیص خود به عنوان جریمه از اعتبار آنها کسر یا از کاربران وصول کند.

۳-۱۰ مشتری می پذیرد هرگونه تخریبی که در ابزار متخصص در نتیجه استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه های مربوط به تعمیر، تعویض و غیره به عهده وی خواهد بود، در چنین مواردی ماهورا حق دارد این هزینه ها را از اعتبار موجود در حساب ماهورا مشتری کسر یا از وی وصول کند.

4- مالکیت معنوی

۴-۱ کلیه ی حقوق معنوی نرم افزارهای ماهورا ، موارد وابسته به آن و هرآنچه بدان ملحق می گردد، مانند نام، علامت تجاری، خدمات ارائه شده ی تحت این نام و سایر موارد از جمله مالکیت فکری ومعنوی آن متعلق به موسسه ستایش تراز آسیا بوده و هرگونه سوء استفاده از هریک از موارد فوق قابلیت پیگیری قانونی خواهد داشت. لذا کاربران در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی موسسه نسبت به نرم افزارها وملحقات آن بوده، تنها مجاز به استفاده ی محدود، غیر انحصاری وغیر قابل انتقال از خدمات ماهورا هستند، بدون آنکه این استفاده حقی برای آن ها نسبت به مالکیت نرم افزارهای ماهورا یا سایر حقوق معنوی مربوطه ایجاد نماید یا اجازه ی استفاده از نام، علامت تجاری، لوگو و ... را به آن ها اعطا نماید.

۴-۲ کاربران نمی توانند نرم افزارهای ماهورا را تغییر دهند و یا آن را باز تولید، مشابه سازی یا بازنویسی کنند یا از جزء یا کل آن برای تولید یک برنامه ی مشابه یا غیر مشابه استفاده نمایند.

۴-۳ دانلود نرم افزارهای ماهورا رایگان است. لذا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق اجاره، فروش و به طور کلی انتقال نرم افزارهای ماهورا وحقوق ناشی از آن یا نمایش عمومی آن را نخواهد داشت. کاربران می توانند هرگونه اقدام خلاف این بند را به موسسه گزارش نموده تا در اسرع وقت با متخلف برخورد قانونی صورت گیرد. لازم به ذکر است خسارات ناشی از این تخلف به عهده ی شخص خاطی خواهد بود وموسسه در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

4-4 تمای متن ها، طرح های گرافیکی و کدهای به کار گرفته شده در ماهورا جزو اموال موسسه محسوب شده و استفاده از هرگونه کرالر(Crawler) یا ابزار مشابه جهت مرور یا کپی خودکار صفحات و اطلاعات ماهورا توسط کاربران و یا هر شخص حقیقی و حقوقی غیر کاربر ممنوع بوده، ماهورا مجاز به جلوگیری از این اقدام و برخورد قانونی در این خصوص خواهد بود.

۴-۵ کپی برداری از اطلاعات متخصصین و یا مشتریان، محتوی، طراحی و تصاویر به کار رفته در نرم افزارهای ماهورا، چه به شکل دستی و یا خودکار، ممنوع می باشد.

۵- موارد فنی

۵-۱ کاربر حق ندارد هیچ گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code ) نرم افزارهای ماهورا شامل دیکامپایل (Decompile )، مهندسی معکوس ( Reverse Engineering ) یا فعالیت های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازه چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

۵-۲ کاربر مجاز نیست با استفاده از روش های Framing یا Mirroring یا روش های دیگر نسخه دیگری از سرویس ماهورا را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم افزارماهورا یا در روش ارائه سرویس ماهورا تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۵-۳ کاربر حق ندارد برنامه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing) ، مطالعه یا هرگونه فعالیت داده کاوی روی سرویس اجرا کند.

۵-۴ کاربر حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی وغیر متداول به هیچ بخش سرویس ماهورا یا سرویس های مرتبط با ماهورا انجام دهد.

۶- شرایط استفاده کاربران از ماهورا

۶-۱ در کلیه ی مراحل استفاده از ماهورا، کاربران موظف به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند.

۶-۲ کاربر می پذیرد تمامی تغییرات، الحاقات واصلاحاتی را که توسط موسسه در تارنمای ماهورا به روزرسانی می گردد و یا از طریق پیامک ، رایانامه، نرم افزارهای ماهورا و یا هر شیوه ی متعارف دیگر در خصوص استفاده از خدمات ماهورا و شرایط آن ارسال می گردد را مطالعه نماید. لذا هرگونه استفاده از ماهورا به منزله ی اطلاع کامل وموافقت با موارد مذکور خواهد بود.

۶-۳ کاربر می پذیرد که قرارداد حاضر یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی موسسه است و موسسه می تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون دلیل، یک حساب کاربری را مسدود کند و مانع استفاده ی کاربر از خدمات ماهورا است.

۶-۴ کاربر می پذیرد که ماهورا ممکن است از ارسال پیامک (SMS ) به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند.کاربر می تواند درخواست کند که ارسال این پیام ها قطع شود اما می پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شود.

۶-۵ با استفاده از سرویس ماهورا کاربر می پذیرد که در حین انجام خدمت، ماهورا را وسیله ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضه محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند.

۶-۶ کاربر متعهد به رعایت همه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از ماهورا است.

۶-۷ کاربر می پذیرد که متن حریم شخصی ماهورا را مطالعه کرده است و مورد قبول وی است

۷- حساب کاربری

۷-۱ استفاده از مجموعه ی ماهورا منوط به داشتن حساب کاربری است. هر شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) تنها مجاز به افتتاح یک حساب کاربری است. در خصوص اشخاص حقوقی، فرد افتتاح کننده ی حساب کاربری، باید نماینده قانونی شرکت باشد.

۷-۲ کاربر می پذیرد اطلاعات درخواست شده توسط ماهورا را به طور صحیح و دقیق ارائه نماید و درصورت نیاز به تغییر اطلاعات در اسرع وقت نسبت به بروزرسانی آنها اقدام نماید. مسئولیت عدم تطابق اطلاعات مندرج با واقع و کلیه ی عواقب ناشی ازآن بر عهده ی خود کاربر خواهد بود.

۷-۳ هرکاربر با ثبت نام در ماهورا و ایجاد حساب کاربری به نام خود صحت انتساب تمام داده پیام های صادره از حساب کاربری خویش را پذیرفته و در نتیجه حق هرگونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده پیام هایی ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می نماید..

۷-۴ مسئولیت تمامی فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری انجام می شود مطلقا به عهده ی صاحب حساب کاربری است، در نتیجه کاربر مجاز نیست حساب کاربری خود را برای استفاده در اختیار شخص دیگری قراردهد یا آن را به هر نحو به دیگری منتقل نماید. به علاوه ضروری است که در راستای ممانعت از سوء استفاده ی غیر، در حفظ اطلاعات کاربری خود، حداکثر اقدامات لازم را مبذول دارد.

تبصره 1: شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد اشخاص ثالث که ممکن است موجب حدوث نقص یا اشکال و ایرادی در حساب کاربری کاربر گردد، نخواهد داشت.

۷-۵ حساب کاربری باید بر اساس قوانین حاکم، قرارداد حاضر، در راستای اهداف قانونی و درهمه حال، با در نظر گرفتن حیثیتت تجاری مجموعه ی ماهورا و موسسه به کار گرفته شود. لذا کاربر متعهد می گردد که تحت هیچ شرایطی مرتکب رفتاری نشود که اعتبار تارنما و نرم افزارهای ماهورا را خدشه دار نماید. مسئولیت هر نوع اقدام کاربر که منجر به بروز خسارات بدنی ، جانی یا مالی به خود ، ماهورا و یا ثالث ودر نتیجه حیثیت ماهورا گردد به عهده ی کاربر است و موسسه در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره 2 : در صورت مشاهده ی هرگونه تخلف در استفاده از حساب کاربری، اعم از تخطی از مفاد قرارداد حاضر و یا سایر قوانین موضوعه و یا نقض حقوق ثالث، علاوه بر انسداد حساب، کلیه ی اعتبار موجود در حساب کاربری وی به عنوان وجه التزام توسط ماهورا ضبط شده و کاربر حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب می نماید. موارد فوق ماهورا را از اقدام به پیگیری های قانونی لازم برای مقابله با فرد متخطی محروم نخواهد ساخت.

۷-۶ ماهورا از طرف کاربر وکالت دارد تا در صورت صلاحدید، حساب های کاربری که در مدت طولانی غیر فعال بوده و یا تائید نشده اند را لغو نماید.

۷-۷ در صورتی که کاربر مایل به بستن حساب کاربری خود در ماهورا باشد، می تواند با تماس با موسسه نسبت به این امر اقدام نماید. دراین صورت حساب وی از طرف ماهورا مسدود خواهد گردید. لیکن برخی اطلاعات مانند تراکنش های مالی سابق به دلایل قانونی قابل حذف نیست و در ماهورا باقی خواهد ماند.

۷-۸ در صورت مفقود یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع موسسه برساند.بدیهی است تا زمانی که اطلاع رسانی به موسسه انجام نشده است مسئولیت همه فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می شود به عهده کاربر خواهد بود.

۷-۹ در شرایط خاص ممکن است از کاربر برای استفاده از سرویس، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائه خدمات به کاربر خودداری کند.

۸- ضوابط استفاده از ماهورا

۸-۱ متخصصین متعهد می شوند در حین ارائه خدمات ماهورا از استعمال دخانیات و هرگونه فعالیت نامتعارف که موجب آزردگی مشتری شود امتناع کنند.

۸-۲ با استفاده از خدمات ماهورا کاربر می پذیرد که از ماهورا برای انجام هیچ فعالیت غیر قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربر حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاخ یا سایر اشیاء حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست همراه داشته باشد.

۸-۳ کاربر(مشتری) متعهد است در صورت داشتن هرگونه تقاضای نامتعارف و هرگونه پرنده یا حیوانات دیگر در منزل، موضوع را قبل از توافق بر انجام کار به کاربر خدمات اعلام کند در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست خدمت و عزیمت متخصص به محل، مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سفارش بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده بر عهده کاربر (مشتری) است .

۸-۴ مسئولیت تامین اینترنت و سخت افزار لازم وهمچنین پرداخت هزینه های مربوط به آنها برای استفاده از سرویس ماهورا به عهده کاربر است.

۸-۵ کاربر (مشتری) متعهد می شود که زمان حضور و جنسیت متخصص مورد نظر را از قبل اعلام کند تا ماهورا بتواند با برنامه ریزی و طبق درخواست مشتری ، کاربرمتخصص به محل اعزام کند.

۹- ضوابط رسیدگی به شکایات مربوط به سفارشات به شرح زیر است :

در موارد ذیل کاربر (مشتری) می تواند نسبت به اعلام شکایت یا نارضایتی از خدمات ماهورا اقدام نماید :

۹-۱ دریافت دستمزد نامتعارف

۹-۲ کیفیت نامناسب کار : برای خدمات ، مشتری می تواند در حین حضور متخصص در محل نسبت به اعلام نارضایتی از کیفیت سرویس اقدام نماید. مشتری می تواند در یک ساعت اول حضور متخصص با توجه به کیفیت سرویس اقدام نماید. مشتری می تواند در یک ساعت اول حضور متخصص با توجه به کیفیت کار او از او بخواهد که محل را ترک کند و مبلغی پرداخت نکند. بعد از گذشت یک ساعت اول حضور متخصص در محل مشتری ، در صورت نارضایتی، مشتری می تواند ساعت حضور متخصص را در اپلیکیشن وارد کرده و طبق زمان حضور متخصص وجه را پرداخت نماید. سپس می تواند از محل هایی که نشان دهنده کیفیت نامناسب کار است عکس گرفته و برای واحد پشتیبانی ماهورا ارسال نماید. کارشناسان ماهورا با توجه به محتوای عکس ها طبق آیین نامه داخلی اقدام خواهند کرد و در صورت لزوم مابه التفاوت به مشتری عودت داده خواهد شد. در بقیه سرویس ها مشتری باید حین تحویل کار و قبل از پرداخت کامل وجه از کیفیت مطلوب کار اطمینان حاصل نماید ودر صورت هرگونه مشکل قبل از پرداخت با پشتیبانی ماهورا تماس بگیرد.

۹-۳ دزدی : در صورت وجود مستنداتی مبنی بر اینکه متخصص مرتکب این کار شده واحد رسیدگی به شکایات ماهورا پیگیری این موضوع را انجام خواهد داد. در صورت عدم وجود مستندات این اتهام قابل اثبات و پیگیری نخواهد بود.

۹-۴ خسارت دیدن لوازم مشتری : هنگام وقوع خسارت تا زمان مراجعه کارشناس (ازسمت شرکت بیمه یا ماهورا ) مشتری نباید دست به تغییر صحنه و از بین بردن نشانه های وقوع خسارت بزند تا بتوان خسارت را بررسی کرد.

۹-۵ عدم حل مشکل در خدمات مربوط به تعمیرات : حداکثر اگر طی 14 روز از پایان کار، مشتری متوجه شود که عیب مورد نظر به طور کامل رفع نشده یا مجددا بازگشته است می تواند این موضوع را به پشتیبانی ماهورا اعلام نماید و متخصص موظف به مراجعه مجدد و حل نهایی موضوع است. چنانچه در این مرحله لازم باشد که جنس از محل خارج شود و به کارگاه متخصص منتقل شود، مشتری باید سفارش مجدد ثبت نماید تا برای پیگیری های آتی دچار مشکل نشود.

۹-۶ درخواست کارشناس رسمی دادگستری : در صورتیکه به هر دلیل مشتری نظریا میانجیگری کارشناسان ماهورا را قبول نکند می تواند درخواست بررسی موضوع توسط کارشناس رسمی دادگستری بدهد. در صورتیکه کارشناس رسمی دادگستری نظر کارشناس ماهورا را تائید کند مشتری می پذیرد که هزینه کارشناس رسمی دادگستری را پرداخت کند.

۱۰- شرایط وسائل همراه کاربر به شرح زیر است :

۱۰-۱ وسایلی که مشتری نباید در محل داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات وجامدات آتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو.

۱۰-۲ وسایلی که متخصص نباید در محل داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات وجامدات آتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو، هرگونه سلاح گرم و سرد ومواد مخدر و مشروبات الکلی وهر مواد دیگری که نامتعارف یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

۱۰-۳ درخواست خدمت بدون حضور مشتری (مالک یا مستاجر یا وکیل ایشان) توسط متخصص ماهورا ممنوع است وکاربر حق درخواست و انجام خدمت را نخواهد داشت، در صورت عدم رعایت، همه مسئولیت های ناشی از این تخلف بر عهده اقدام کنندگان آن است و ماهورا حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارت از شخص متخلف کند.

۱۱- تخفیف

۱۱-۱ در مواقع خاص ماهورا برای رضایت بیشتر و رفاه حال کاربران طرح های تشویقی وتخفیف های متفاوتی در نظر می گیرد. با این وجود ضروری است کاربر شرایط استفاده از هر تخفیف و یا طرحهای تشویقی را به صورت مجزا مطالعه کرده وتاریخ انقضای هر تخفیف را بررسی نماید. در صورت کوتاهی و اشتباه کاربر در استفاده از طرح های تخفیفی ماهورا مسئول نخواهد بود.

۱۱-۲ تا زمانی که تخفیف مذکور به طور صحیح و کامل اعمال نشده باشد، انقضا و تغییر آن از طرف ماهورا ممکن می باشد.

۱۱-۳ کاربر می پذیرد که بسته های تشویقی اختصاصی، برای استفاده ی شخصی وی در نظر گرفته شده و به همین دلیل می بایست از انتقال و فروش آن ها اجتناب نماید. به علاوه اعتبار ناشی از بسته های تشویقی غیرقابل تبدیل به وجه نقد است و از این رو کاربر نمیتواند وجه معادل بسته های تشویقی را از موسسه مطالبه نماید.

۱۱-۴ کاربر می پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگردر نتیجه افزایش اعتبار ازطریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که ماهورا در اختیار آنها قرار می دهد یا هر روش دیگر) فقط برای استفاده از سرویس ماهورا قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد. همچنین کاربر مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند (حتی اگر ماهورا در فضاهای عمومی این کدها را منتشر کرده باشد) مگر اینکه ماهورا رسما این اجازه را به آنها داده باشد.

۱۱-۵ کاربر می پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات به آنها داده میشود ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که ماهورا برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی کند، این حق برای موسسه محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین در صورتی که موسسه تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیرقانونی بوده است می تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجه استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۱۲- اطلاعات

۱۲-۱ با توجه به ماهیت خدمات ماهورا، کاربر می پذیرد که اطلاعات لازم از جمله آدرس و شماره تماس معتبر و سایر اطلاعاتی که برای تکمیل ارائه ی خدمات حضوری باشد را ، با علم به این موضوع که برخی از این اطلاعات در اختیار متخصص و یا مشتری مخاطب سفارش قرار خواهد گرفت، با رضایت کامل دراختیار ماهورا قرار دهد.

۱۲-۲ کاربر می پذیرد که پس از اتمام خدمت از اطلاعاتی که در نتیجه ی استفاده از خدمات ماهورا کسب نموده است استفاده نکند و از ذخیره ی این اطلاعات به هر شکل اجتناب نماید. هرگونه استفاده ی مستقیم یا غیر مستقیم از اطلاعات مذکور که از محدوده ی اهداف و خدمات ماهورا خارج باشد، تخطی محسوب شده و مسئولیت آن تماما به عهده ی فرد خاطی بوده است وحق پیگیری از طریق پلیس فتا و سایر مراجع قضایی ذی صلاح را برای ماهورا ایجاد می کند.

۱۳- ثبت سفارش

۱۳-۱ برای استفاده از خدمات ماهورا، مشتری باید در اپلیکیشن مشتری ثبت نام کرده و سفارش خود را نهایی نماید. در صورتی که نهایی شدن سفارش معلق بماند، سفارش به ماهورا ابلاغ نشده و ماهورا قادر به انجام خدمت نخواهد بود.

۱۳-۲ هر سفارش مشتری در قالب یک مناقصه کوچک درآمده و مشتری باید برای نهایی کردن سفارش خود از میان 3 الی 5 پیشنهاد خود ، یکی از متخصصان را برگزیند.

۱۳-۳ مشتری موظف است کلیه ی اطلاعات خاص، از جمله خرابی بخشی از کالایی که خدمت برآن صورت می پذیرد، عتیقه بودن و یا هر توضیحی که ممکن است در تصمیم متخصص برای قبول یا رد خدمت تاثیرگذار باشد را در بخش توضیحات ذکر نماید. توافق شفاهی مشتری با متخصص به هیچ وجه قابل پیگیری توسط ماهورا نخواهد بود.

۱۳-۴ پس از توافقات نهایی مشتری موظف است در زمان مقرر در محل بیان شده (نشانی که در درخواست سرویس ثبت شده است ) حضور یابد، در غیراین صورت موسسه مجاز خواهد بود هزینه ی ایاب و ذهاب متخصص به اضافه ی هزینه ای که ماهورا به عنوان جریمه در نظر گرفته را از اعتبار وی کسریا از نام برده وصول نماید. وصول این مبلغ ، نافی اختیار موسسه برای انسداد حساب کاربری مشتری موصوف نخواهد بود.

۱۳-۵ مشتری موظف است هزینه ی سرویس را به یکی از روش های مذکور در اپلیکیشن ماهورا و با در نظر گرفتن کلیه ی مقرراتی که در بخش مالی و تخفیف آورده شده است، پرداخت نماید. در صورت بروز هرگونه مشکل در پرداخت کاربران می توانند با پشتیبانی ماهورا تماس بگیرند.

۱۳-۶ در صورت لغو سفارش پس از منقضی شدن فرصت لغو، در صورت انجام شدن بخشی از سفارش از جمله ارسال متخصص و غیره و یا ایجاد هزینه ی فرصت برای متخصص مانند رزرو خدمت در زمان اوج سفارشات، هزینه ی خدمت انجام شده و خسارات مربوط به هزینه ی فرصت در حد متعارف در حمایت از متخصص از مشتری اخذ خواهد شد..

تبصره : لغو سفارش و استرداد هزینه ها پس از خدمت رسانی ممکن نبوده و مشتری موظف به پرداخت هزینه ها می باشد.

۱۳-۷ ثبت سوال ، نظر و یا پیشنهادات مشتریان درخصوص خدمات ارائه شده امکان پذیر است. لیکن باید در نظر داشت که نظرات مذکور در هر صفحه باید تنها در قالب سوال و یا نقد و بررسی همان متخصص و یا سرویس ارائه شده توسط وی باشد. در این باب رعایت کامل ادب ونزاکت، شئونات اسلامی و عرف جامعه الزامی است. لذا ماهورا محق است ضمن حفظ محتوای اصلی، کلیه ی نظرات غیر مرتبط به خدمات از جمله تبلیغ له یا علیه دیگر متخصص ها، تبلیغ سایر فعالیت ها، اطلاعات ودرخواست های شخصی و نظراتی که با اخلاق حسنه و شئونات اسلامی و قوانین موضوعه وقرارداد حاضرحاضر در تضاد باشند را حذف نماید.

 تبصره : ماهورا هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت یا عدم صحت یا عدم صحت نظرات منتشر شده در خصوص سرویس ها ندارد. نمایش نظرات کاربران به هیچ وجه به معنی تائید فنی ماهورا درباره محتویات نظر نیست.

۱۳-۸ با توجه به ماهیت خدمات پس از گذر زمان طولانی از انجام خدمات، امکان کارشناسی و راستی آزمایی در خصوص دعاوی از بین خواهد رفت، لذا مشتری متعهد می گردد در صورت بروز مشکلات احتمالی این موارد را حداکثر طی دو هفته تقویمی به ماهورا اطلاع دهد. عدم توجه به این موضوع به معنای رضایت مشتری و اسقاط کلیه ی دعاوی آتی وی در این خصوص خواهد بود.

۱۳-۹ در خدمات ماهورا متخصص مختار است یک درخواست خدمت را بپذیرد یا رد کند، همچنین مشتری مختار است پس از ارسال درخواست خدمت، مشخص شدن متخصص و قبل از آغاز عزیمت متخصص به نقطه مبدا، خدمت را لغو کند یا خیر. لذا هر خدمتی که مشتری با متخصص انجام می دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل بین متخصص ومشتری در نظر گرفته شود.

۱۳-۱۰ خدمات ماهورا ممکن است با مشارکت خدمات شرکت های دیگری ارائه شود که موسسه ماهورا کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و ماهورا مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت ها ندارد.

۱۳-۱۱ کاربر مشتری می پذیرد که اسناد، مدارک و اشیای مهم و گرانبهای خود اعم از طلا، ارز، جواهرات و سایر اشیای قیمتی خود را بدون مواظبت در معرض کاربر متخصص قرار ندهد و بر نگهداری آنها نظارت داشته باشد. همچنین قبل از خروج متخصص تمامی لوازم منزل خود را کنترل نموده و هرگونه کاستی احتمالی را قبل از ترک متخصص اطلاع دهد.

۱۳-۱۲ کاربر متخصص بدیهی است که می پذیرد در خفظ ونگهداری تمامی اشیای منزل مشتری نهایت تلاش خود را بکند و در صورت هرگونه آسیب باید خود جوابگوی مشتری باشد.

۱۳-۱۳ کاربران پذیرفته اند که ماهورا به عنوان یک نرم افزار عمل کرده و دو طرف را به هم معرفی و مرتبط می نماید. مسئولیت هرگونه آسیب به اموال طرفین بر عهده فرد خاطی بوده و طرفین می توانند در مراجع ذی صلاح حقوقی و قضایی علیه یکدیگر اقامه دعوی نمایند.

۱۴- خدمات سلامت و زیبایی

۱۴-۱ سرویس سلامت و زیبایی ارائه شده در این مجموعه ، در قالب قوانین جمهوری اسلامی بوده و با توجه به ماهیت فعالیت ، خدمات دارای دسته بندی ویژه ی بانوان و آقایان می باشد و سفارش گذاری برای هر خدمت تنها با درنظر گرفتن این موضوع امکان پذیر است ، لذا کاربر اقرار می نماید که با ایجاد سفارش در ماهورا این بند را به طور کامل مطالعه نموده و نسبت به این امر آگاهی کامل دارد.

۱۴-۲ با توجه به ماهیت این سرویس ، برای حفظ امنیت هرچه بیشتر مشتریان و متخصصان ، ارائه ی کدملی مشتری و تعیین جنسیت در هنگام ثبت سفارش الزامی است. لازم به ذکر است اطلاعات شما نزد این مجموعه محفوظ بوده و در اختیار متخصص و افراد ثالث قرار نخواهد گرفت..

۱۴-۳ عدم رعایت مقررات این سرویس ، به معنای تخلف بوده و مشتری و متخصص خاطی ، از سیستم منفک خواهند گردید. این امر نافی حق موسسه مبنی بر سایر پیگیری های قانونی نخواهد بود.

۱۵- حقوق و تعهدات ماهورا

۱۵-۱ ماهورا متعهد به اجرای قوانین جمهوری اسلامی در کلیه ی فعالیت های خود خواهد بود.

۱۵-۲ موسسه متعهد به تلاش برای ارائه ی سرویس پر سرعت و با کیفیت است و در این راستا با بروز رسانی مداوم تارنما ونرم افزارها، متناسب با نیاز کاربران، سطح خدمات ارائه شده را ارتقاء می بخشد.

۱۵-۳ در راستای ایجاد بستر شفاف برای کاربر، ممکن است موسسه به کاربران اجازه دهد عکس، فایل صوتی یا تصویری، اطلاعات، دست نوشته یا نظرات خود را در نرم افزارهای ماهورا منتشر کنند. محتوای تولید شده- و نه کپی شده – توسط کاربران به شیوه ی مذکور در مالکیت کاربران قرار دارد. اما کاربران با بارگذاری این موارد روی نرم افزارهای ماهورا اجازه ی استفاده، تغییر وانتشار آن را به هر نحو و در هر زمان به صورت رایگان، غیر قابل رجوع و قابل انتقال به موسسه واگذار می کند.

۱۵-۴ موسسه متعهد میشود که اطلاعات ذخیره شده در اپلیکیشن ماهورا را تنها در جهت بهبود کیفیت خدمات ماهورا استفاده نماید.

۱۵-۵ ماهورا کلیه ی اطلاعات فنی را که کاربران مشاهده می کنند ردیابی می کند تا به این ترتیب، قادر به تعیین محبوبیت خدمات و بالا بردن کیفیت خدمات ماهورا باشد. این اطلاعات در محتویات تبلیغاتی درون سایت یا عملکرد بهتر سرویس ها مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۵-۶ موسسه متعهد است کلیه ی تغییرات، اصلاحات و الحاقات قرارداد حاضر را در همین صفحه به روز رسانی نماید.

۱۵-۷ ماهورا متعهد می گردد پیش از توقف ارائه ی خدمات، کلیه ی سفارش های ثبت شده قبل از توقف سفارش گیری را پردازش و نهایی نماید. حق قطع ارائه ی کلیه و یا بخشی خدمات بدون اطلاع قبلی، برای ماهورا محفوظ است.

۱۵-۸ موسسه متعهد می گردد کلیه ی نظرات و سوالاتی که با توجه به مفاد این قرارداد ثبت شده باشد را، فارغ از بار مثبت و یا منفی آن، بررسی و منتشر نماید.

۱۵-۹ موسسه متعهد می گردد به مشکلات احتمالی اعلام شده توسط کاربران در خصوص سفارشات و پرداخت ها در اسرع وقت رسیدگی نموده و سعی بر رفع مشکلات مذکور نماید.

تبصره : اعلام مشکلات مذکور تنها توسط کاربر و با همان نام کاربری که سفارش صورت گرفته است، ممکن خواهد بود. در صورتی که نیاز به استرداد وجه باشد استرداد با احراز هویت کاربر و تطابق آن با شماره حساب و یا کارت واریزی صورت خواهد پذیرفت.

۱۵-۱۰ هدف اصلی ماهورا جلب رضایت مشتری است. لیکن در بعضی مواقع در راستای ارائه ی خدمات ممکن است به دلیل اتفاقات غیر مترقبه و خارج از اختیار ماهورا، از جمله شرایط اضطراری و فورس ماژور، قطع سراسری شبکه های ارتباطی، قطع برق، بسته شدن مسیر و.... در ارائه ی خدمات اخلال ایجاد شده و یا سفارشات ثبت شده لغو گردد. در این حالت تمام تلاش ماهورا به جایگزینی متخصص مربوطه با متخصص های مشابه خواهد بود. در غیر این صورت هزینه های پرداختی توسط مشتری تمام وکمال عودت خواهد شد.

۱۵-۱۱ ماهورا حق عدم سرویس دهی به کاربران را برای خود محفوظ می دارد.

۱۵-۱۲ ماهورا مختار است هرگونه محتوایی که کاربران به تارنما یا اپلیکیشن ها ارسال می کنند را به هر نحو که صلاح می داند برای توسعه وتبلیغ خدمات خود استفاده نماید.

ماده ۱۶- مسئولیت ماهورا

۱۶-۱ ماهورا با تمام امکانات خود از جمله واحدهای مرکز تماس، بازرسی و نظارت ومیانجیگری، تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده خدمات ماهورا بین کاربران و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می کند.

۱۶-۲ ماهورا با استفاده از نظارت های خود تلاش می کند سرویس با کیفیت به کاربران ارائه دهد.

۱۶-۳ ماهورا تلاش خود را جهت استفاده از سرویس ارائه شده توسط کاربران محترم می کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همه دستگاه ها یا همه شبکه های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن همراه و ...) نخواهد داد.

۱۶-۴ تمامی اطلاعات کاربران بعنوان اطلاعات محرمانه نزد ماهورا محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح.

الف- اطلاعاتی که کاربر به صورت مستقیم در فرم مشخصات ثبت نام، درخواست خدمت و ... در اختیار موسسه قرار می دهد.

ب- اطلاعاتی که به طور غیر مستقیم و در نتیجه ی استفاده ی کاربر ازخدمات ماهورا در این برنامه ذخیره می شود. از جمله موقعیت مکانی محل درخواست خدمت، هزینه ی خدمت، تراکنش های مالی صورت گرفته در حساب کاربری جهت استفاده از خدمات ماهورا و اطلاعات مربوط به سخت افزاری که کاربر با استفاده از آن از خدمات ماهورا استفاده می کند (نظیر سیستم عامل آن) و امثال آن.

۱۶-۵ چنانچه هریک از کاربران ماهورا در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ماهورا مطرح و ماهورا پیگیری لازم وتلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۱۷- حل اختلاف

۱۷-۱ مشتری و متخصص می پذیرند که در صورت بروز هرگونه مشکل در نهایت آرامش و به دور ازهرگونه تشنج مشکل مربوطه را با صلح و سازش و از طریق مذاکره حل نمایند. در صورتی که رفع مشکل از این طریق امکان پذیر نبود هریک از طرفین می توانند شکایت خود را به ماهورا ابلاغ نماید. در این حالت ماهورا با توجه به مستندات، نظر کارشناس و با در نظر گرفتن قوانین ، رای صادر می نماید.

تبصره : مشتری و متخصص می پذیرند رای ماهورا در این خصوص نهایی بوده و برای طرفین الزام آور است.

۱۷-۲ در صورت بروز اختلاف بین کاربران و ماهورا، طرفین تلاش خواهند کرد اختلاف را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف به هیئت داوری مرضی الطرفین ارجاع داده خواهد شد.

۱۷-۳ کلیه قوانین حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تاثیراین توافق نامه حاکم خواهد بود.

۱۷-۴ این مقررات بر اساس ماده 10 قانون مدنی به عنوان یک قرارداد الزام آور بر روابط بین کاربر و ماهورا حاکم بوده و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی کاربر را در این خصوص بلا اعتبارمی سازد.

۱۷-۵ استفاده از تارنما و اپلیکیشن ماهورا و طی کردن مراحل ثبت سفارش، به منزله ی مطالعه ، آگاهی کامل و قبول تمامی شرایط ومقررات ذیل است. صرف استفاده ی کاربر از خدمات ماهورا و ثبت سفارش مجدد، در حکم اعلام رضایت نسبت به شرایط جدید و قبول تغییرات تلقی می گردد. لذا ضروری است پیش از استفاده از ماهورا ، این موارد را به دقت مطالعه فرمایید. لازم به ذکر است هرگونه علامت، عدد، کلمه، تصویر یا نشان الکترونیک که مثبت هویت امضا کننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود به منزله ی امضای الکترونیک بوده و همانند امضای دست نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضا کننده را به مفاد سند ملتزم می نماید.

۱۷-۶ در صورتی که کاربر با مشخصات هویتی معین هم زمان به عنوان "مشتری" برای یک سرویس درخواست ارسال و همان فرد این درخواست را به عنوان " متخصص" قبول نماید، عمل مزبور تقلب قلمداد شده و شرکت را مجاز می سازد که چهار برابر هزینه ی سرویس انجام شده را از اعتبار متقلب وصول نماید. در شرایطی که این مبلغ تکافوی جبران خسارت وارده را نکند، شرکت مجاز خواهد بود خسارت وارده را از متقلب مطالبه نماید. وصول این مبالغ نافی حق موسسه برای انسداد حساب کاربری مذکور و سایر پیگیری های قانونی نخواهد بود. همچنین است در صورتی که وابستگان فرد اقدام به اعمال مشابه نمایند و یا کاربران به هر شکل نسبت به موسسه اعمال حیله و تقلب نمایند و بدین وسیله موجبات ضرر موسسه را فراهم آورند.

۱۸- قطع سرویس

ماهورا در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (متخصص یا مشتری) می تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا متخصصین خطرناک باشد یا مطلوب نباشد حق حذف دسترسی کاربر مذکور به سرویس ماهورا را دارد.

۱۹- محتوای تولید شده توسط کاربران

ماهورا ممکن است گاهی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، برنامه موبایل و یا سایربخش های این سرویس عکس،متن،فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب ( شامل متن،عکس،فایل صوتی،فایل تصویری و ...) که به این شکل در سرویس ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود اما با ثبت آنها در سرویس های مرتبط به ماهورا کاربران این حق را به ماهورا می دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین ماهورا مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت های دیگر منتقل کند.